De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på skyfall, översvämningar och torka. Det visar branschorganisationen Svensk försäkrings undersökning som också har rankat samtliga svenska kommuner. Knappt 3 av tio kommuner har avsatt särskilda pengar till klimatanpassning.

– Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring till SVT.

Sverige står inför flera klimatutmaningar. I slutet av seklet uppskattar SMHI att den årliga årliga nederbörden i Sverige ökat med 30 procent i stora delar av landet.

Klimatanpassning handlar bland annat om att säkerställa att det finns rent dricksvatten i kommunerna vid en översvämning eller en längre tids torka. I många kommuner finns också känsliga verksamheter som i dag inte skulle kunna stå emot ett skyfall.

– Till exempel är reningsverk och vattenverk sårbara om det skulle komma för mycket vatten, säger Staffan Moberg.

Regeringen lade i våras fram en nationell strategi för klimatanpassning. Kommunerna har fått i uppdrag att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner. Enligt Svensk Försäkrings årliga klimatanpassningsranking återfinns Kronobergs län i mittenskiktet.

Skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. Överlag befinner sig Kronobergs större kommuner längre fram i sitt klimatarbete. Växjö hamnar på 33 poäng (av max 35), en femte plats sett för hela Sverige.

Annons

Tingsryd och Markaryd placerar sig istället i botten och får endast två, respektive 3,5 poäng.

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete

Placering i rankingen (poäng inom parentes):

1. Växjö (31)

2. Alvesta (25)

3. L..

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete

Placering i rankingen (poäng inom parentes):

1. Växjö (31)

2. Alvesta (25)

3. Ljungby (18,5)

4. Lessebo (14)

5. Älmhult (10)

6. Uppvididinge (6)

7. Markaryd (3,5)

8. Tingsryd (2)