Det var vid lunchtid, strax efter klockan 12.00 som brandlarmet ljöd i kommunhuset.

Personalen hade därmed bara att lämna sina arbetsplatser och ta sig ut från byggnaden.

Inom loppet av bara några minuter var personal från räddningskåren på plats, däribland två stora brandbilar.

Men rökdykare och andra fick sitta kvar i fordonen.

– Det automatiska brandlarmet berodde på byggarbeten, säger räddningsledare Roger Pettersson.

– Larmet löste ut när man skulle sätta upp en projektor i taket, och den var i närheten av en rökdetektor.

Efter en liten stund kunde de småfrusna kommuntjänstemännen tryggt återvända till sina respektive arbetsplatser.