Ljungby kommun skriver på sin hemsida att torkan har lett till att ett antal enskilda brunnar sinat, vilket skapar svårigheter för kommuninvånare att tvätta och duscha.

För att underlätta i vardagen erbjuder nu kommunen de drabbade att använda förskolors tvättmaskiner och skolors duschar.

Detta gäller enbart på skolor och förskolor utanför Ljungby tätort.

"Möjligheten ges efter att verksamheten i lokalerna har avslutats för dagen. Ta kontakt med respektive förskolechef/rektor på den förskola eller skola du bor närmast."

Om man inte vet vem som är förskolechef eller rektor på den närmsta skolan, ombeds man ta kontakt med lokalsamordnare Eva Jönsson på Ljungby kommun.