Vad är det vi vill med ett Konstens hus? Johanna Linder och Sergei Muchin med ansvar för Österängens konsthall resp Jönköpings läns museum har åter gått in i den långdragna debatten om konsten i Jönköping (JP 5/9 2018). Det är bra, men hur går vi vidare?

Linder och Muchin har beskrivit en lång rad av aktiviteter, som kan eller bör inrymmas i en utvecklad verksamhet. Diskussionen om innehållet bör fortsätta. Jag har i mer än tjugo år skrivit om konstens förutsättningar i Jönköpings kulturklimat. Tyvärr har jag hittills misslyckats med att övertyga beslutsfattarna om konstens roll för människor och samhälle. I kommunens budgetar har samtidskonsten varit marginaliserad.

Alla aktörer som älskar konst önskar en utveckling, som ger konstnärer bättre villkor och publiken fler tillfällen att se och beröras av konsten. Innehållet i en konstsatsning, dvs verksamheten i ett Konstens hus, är det väsentliga. Lokalen får anpassas till behoven och inte tvärtom.

Men nu vill kultur- och fritidsnämnden göra en ny utredning. Det är inte första gången. Men det får inte stanna där. Lokalfrågan är viktig men inte central. Den ”konstvärld” som finns i Jönköping vet vad som saknas. För att göra utredningen meningsfull måste sakkunskapen i ”konstvärlden” delta, exempelvis företrädare för Österängens konsthall och länsmuseet. Tidigare förslag har slaktats av kommunstyrelsen. Därför måste kommunalråden redan tidigt i processen ge positiva besked.

Annons

Österängens konsthall och Jönköpings läns museum har tagit flera steg framåt för konsten. Tack för det.

Men det räcker inte. Kommunen måste satsa mer för att Jönköping ska bli framstående som konst-och kulturstad. ”Allt är möjligt – det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Bengt von Strokirch