Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till invånarna. Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Det skriver Carina Bengtsson och Sven Sunesson i en motion till regionfullmäktige.

Annons

Ett sätt att hjälpa företag som har det tufft är att inrätta en Företagsjour, och i Jönköping och Östergötland som har en sådan i dag beräknas 1 500 jobb ha räddats genom jourens stöd.

Rådgivning och stöd

– Vi tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats, säger Sven Sunesson som är Centerpartiets gruppledare.

Företagsjouren i grannlänen erbjuder analys av företagens lönsamhet och problem, rådgivning och förmedlar specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

– Vi vill ge Regionala Utvecklingsnämnden i uppdrag att, med inspiration från Jönköpings och Östergötlands Företagsjour, pröva införandet av en liknande verksamhet, säger Carina Bengtsson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.