– Det är ett bra förvärv som säkrar framtiden i ett steg till, säger tekniska nämndens ordförande K-G Sundgren (C) som är nöjd över att Ljungby kommun köpt en del av fastigheten Össlöv 4:11.

Kommunen får betala sex miljoner kronor för 44 hektar mark norr om industriområdet Ekalund utmed E4. Här kan kommunen i framtiden erbjuda industrier mark att etablera sig på, mark utmed E4 är dessutom mer attraktiv eftersom den ger möjlighet till fri marknadsföring mot alla de som passerar på motorvägen.

– Vi måste ha god framförhållning i markförvärven eftersom Ljungby både växer och har ambitioner att växa ännu mer.