På tv-skärmarna på Växjö Småland Airport visas korta meddelanden om hedersförtryck på svenska och engelska. På toaletterna har man satt upp affischer på nio språk. Detta är en del av det förebyggande arbetet mot hedersförtryck som förs av Region Kronoberg.

– Den här informationskampanjen är en del av vårt förebyggande arbete mot hedersförtryck. Kampanjen riktar sig både till föräldrar och till barnet genom olika budskap med fokus på tvångsäktenskap och könsstympning, meddelar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att man valt att genomföra informationskampanjen på flygplatsen är att många familjer reser utomlands. För vissa innebär det en stor risk för att bli utsatt för tvångsäktenskap och könsstympning, vilket är olagligt i Sverige. Bakom informationskampanjen står Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg.