Kostnaderna för den nya skolan i Hagabo har en längre tid varit föremål för både diskussion och irritation.

I maj hade kostnaderna dragits över med 15 miljoner kronor.

Vid det tillfället reagerade såväl vice kommunalrådet Stefan Jönsson (S), som också är utbildningsnämndens ordförande, och Claes Lindahl (C).

Jönsson menade att de ökade kostnaderna inte var acceptabla.

Men efter sommaren har kostnaderna fortsatt att skena iväg, och inom bara några månader slukade projektet ytterligare 18,5 miljoner kronor.

Flera misstag

Nu är skolan uppe i en kostnad av nästan en kvarts miljard. Eller 248,5 miljoner kronor, för att vara exakt.

Det ska jämföras med ursprungspriset på 215 miljoner kronor.

En sammanställning gjord av ekonomichef Patrik Eurenius ger vid handen att det gjorts misstag under ärendets gång.

Den så kallade byggherrekostnaden räknades inte med i budgeten, och bara där rör det sig om 10 miljoner kronor.

När det gäller den senaste utgiftsökningen, alltså den som inträffat efter sommaren, delas de 18,5 miljonerna upp i två sektorer.

Tung konst

Annons

En del rör "misstag vid budgetkalkyleringen" medan de övriga är faktiska ökningar av utgifterna:

o Konstutsmyckningen drog iväg med ytterligare 1,8 miljoner kronor.

o Ventilationen blev 3 miljoner kronor dyrare.

o Elentreprenaden ökade med 1,4 miljoner kronor.

o Byggentreprenaden blev 1,8 miljoner kronor dyrare.

o Storkökets kostnader sköt iväg med ytterligare en halv miljon.

Detta innebär att ännu ett kommunalt projekt har blivit betydligt dyrare än det var sagt från början.

Den här gången ökade det alltså med 33 miljoner kronor.

Är detta okej?

– Detta innebär att vi puttar ut pengar från andra projekt, säger kommunalrådet Eva Ballovarre.

– Det är felbudgeterat från början och det tillkommer kostnader på större projekt. Oväntade kostnader.

Beror det på slarv?

– Nej, det vill jag inte påstå. Det har däremot varit ett fel i processen. Det har tillkommit saker som är nödvändiga.

Men vad handlar det om då? Kan detta bara få fortgå?

– Vi är inte nöjda. Vi politiker har inte fått kännedom under vägen som det har blivit dyrare. Vi ska ha en politisk styrgrupp på större projekt i fortsättningen.

Då menar du att det är kommunala tjänstemän som har styrt upp Elmeskolans utgifter utan att först fråga politikerna?

– Ja, Men det har inte varit av illvilja. Det har varit i fel ordning.

Vilka tjänstemän har haft inflytande här?

– Fastighetschefen Lars Lund, tekniske chefen Anders Nyberg och kommunchef Roland Eiman.

Vem av dem har haft det operativa ansvaret för just Elmeskolan?

– Jag vill inte hänga ut någon. Om politiken fått reda på dessa kostnadsökningar hade vi sagt ja.

Var plockar ni 33 miljoner kronor?

– Det tar vi från investeringsbudgeten.

Vad blir lidande?

– Detta är jättemycket pengar, så vi får titta runt på våra investeringar.

En del satsningar blir alltså lidande?

– När det gäller tid, ja.