Från och med 1 september är processen med att fasa ut hyrpersonal igång inom Region Kronoberg.

Hyrläkarkostnaderna är just nu de lägsta sedan januari 2016 och kostnaderna för hyrsjuksköterskor minskar också stadigt.

– Vi arbetar på nya sätt och märker generellt en positiv tendens i vårt anställningsflöde. Nu ser vi även resultat i form av minskade hyrkostnader, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för hyrläkare var 8,3 miljoner kronor i september, vilket är drygt tre miljoner bättre än månadsgenomsnittet i år.

För hyrsjuksköterskor landade kostnaden på 4,3 miljoner kronor och det är en minskning med en miljon kronor.