Han framför kravet i ett medborgarförslag till kommunstyrelsen. Brukshundsklubben har redan en rastgård, konstaterar förslagsställaren. Men många hundägare har svårt att ta sig dit och skulle uppskatta av en rastgård i centrum. Förslagsställaren tycker att rastgården skulle kunna förläggas vid Strömgatan, norr eller söder om den så kallade Bananbron, gångbron över ån Lagan.

Förslagsställaren skriver också att det är viktigt att kunna rasta hundar under kontrollerade former. Det råder förbud mot lösa hundar i naturen stor del av året, så en central hundrastgård är en mycket lämplig åtgärd.