Ljungbybon skriver till kommunen att både Teaterbiografen Grand och Pingstkyrkan ofta besöks av människor som ska passera Olofsgatan, dagtid som kvällstid. Och ifrågasätter därför omgörandet av vägen till huvudled och påpekar att olycksrisken ökar.

Dessutom finns Kulturskolan, Musikskolan och Godsmagasinet vid sidan om den nya huvudleden. "Har man verkligen tagit hänsyn till de oskyddade tafikanterna, gående och cyklister?".

Annons

Förslaget Ljungbybon ger är att Kungsgatan görs till huvudled hela vägen till Gängesvägen och att busstrafiken till busstationen leds in från Kungsgatan till Fabriksgatan via en väg mellan Granngården och El–Center. Där har tidigare funnits en gata som numera är gång– och cykelväg. Personen föreslår att vägen görs om till bussgata med en cykel– och gångväg bredvid.

Då skulle trafiken kunna stängas framför Grand och Pingstkyrkan och mellan nuvarande Musikskolan och Godsmagasinet för att bli ett bilfritt torg, med parkeringsplats/Saultorg på nuvarande plats.

Om det inte går att ändra besluttagarens beslut föreslår personen att någon form av fartdämpning bör läggas i kurvan Kungsgatan–Olofsgatan.

"Den inritade huvudleden ser ut som en chikan som man har på tävlingsbanor" skriver personen, som påpekar att bilar redan nu gasar på i kurvan, trots att det är dålig sikt med anledning av Musikskolans norra del.