– Allt som är sagt stämmer och detta har jag påpekat mer än en gång. I stället för att lyssna så sopar man saker under mattan och bagatelliserar man problemen. De ungdomar som bor på hemmet har mycket i bagaget och är vilsna. Men det är också därför som de behöver regler och hjälp att anpassa sig, säger mannen som väljer att inte framträda med namn och bild.

Mannen berättar att ett stort problem har varit att erfaren personal valt att sluta, inte för att gå till andra yrken utan med samma jobb men i andra kommuner.

– Där borde en varningsklocka ringa om varför de väljer att sluta på detta HVB-hem. Cheferna på HVB-hemmet har blivit lovordade i medier och de gör på många sätt ett bra arbete men också många fel. Mörkar man felen så kommer man aldrig tillrätta med dem.

Brist på regler

Mannen berättar exempel på vad som inte fungerar och påpekar som tidigare uttalanden som gjorts att det inte finns någon konsekvens i regler och det ger dubbla budskap till både personalen och de boende.

Annons

– Nu går verksamheten runt på ett fåtal utbildade personer i samarbete med yngre där cirka 15-talet av de cirka 75-talet anställda i sin tur har utländsk bakgrund. Det har jag också men jag behärskar det svenska språket vilket jag tycker är viktigt att göra för att kunna lära vidare det till ungdomarna.

Mannen säger att han förstår att mycket handlar om ekonomi. Men menar att genom att mörka saker för att en utryckning kostar pengar inte är en ursäkt nog och kostar så mycket mer i slutändan, både för samhället och för ungdomarna.

– När ungdomarna fyller 18 år så ska jag med gott samvete kunna skriva under på att de är beredda att ge sig ut i det svenska samhället. Vilket innebär att de ska klara det svenska språket, veta vilka lagar som gäller och hur det svenska samhället fungerar i allt vad som gäller.

Missgynnar alla

– Tar vi inte detta uppdrag på allvar så missgynnar det både ungdomarna och samhället. Det är sorgligt att tänka tanken på att vi i detta faktiskt spelar Sverigedemokraterna i händerna genom att arbeta fel. Nu måste cheferna lyssna på oss som ser problemen inifrån dagligen.

Mannen i fråga berättar också att han själv flydde från ett krig och hamnade i Sverige.

– Det vi måste lära ungdomarna är att det bara är de själva som påverka sina liv och får stå till svars för vad de gör. Just nu bäddar vi in dem i bomull fram till 18-årsdagen för att sedan oförberedda kasta ut dem i verkligheten. Det är inte rätt mot vare sig dem, oss eller samhället, säger mannen.

Smålänningen försökte under onsdagen att nå sektionschefen samt biträdande föreståndare på HVB-hemmet för en kommentar, men har ännu inte fått tag i dem.