Eller rättare sagt en slags värnplikt, som ska gälla under tio år för de anställda soldater som lämnat försvaret för ett civilt liv. Målet är att skapa militära reservförband och fokus ska flyttas från internationella insatser till försvar av rikets gränser.

Man kan förmoda att det är utvecklingen i Ryssland som fått folkpartiledaren att byta fot, men militär expertis menar att det är mer komplicerat än så; mer som att försöka banka in en fyrkantig bult i ett runt hål.

Det har nu gått några år sedan dåvarande överbefälhavaren Owe Victorin i ett vänligt brev tackade mig för mina insatser inom försvaret, men att jag med ålderns rätt nu inte längre var förpliktigad att delta i beskyddet av Sveriges gränser och oberoende. Vill man hårdra saken skulle man kanske kunna säga att lumpartiden därmed var över.

Annons

För några år sedan avskaffades den allmänna värnplikten och kanske var det en och annan, likt mig, grämdes en aning över att inte kunna ta del av denna välkomna reform. Vi som genom tonåren hade lumparspöket hängande över oss och som när inkallelsen kom fick alla våra onda aningar besannade. För många av oss kom den så kallade tjänstgöringen att upplevas som bortkastad tid där åtskilliga av sysslorna inte bara kändes meningslösa, och också var det. Den som tvivlar kan försöka föreställa sig det gagnlösa att en sommardag stå på en stekhet vind och valla skidor - dessutom i en trakt där snö även vintertid var och är en kuriositet.

Men! Ändå måste något sägas till lumparlivets försvar. Det fanns något att lära av att ett antal unga män med ofta väldigt olika bakgrunder och förutsättningar föstes samman för att i en slags demokratisk ordning dela samma tillvaro. En socialisering och ett steg in i vuxenlivet om man så vill.

Kanske är det som författaren Gunnar Wetterberg skrev i en debattartikel i mellandagarna att den avskaffade värnplikten bär på en del av skulden till att så många unga i dag varken arbetar eller studerar.

Det stora problemet var väl att den allmänna värnplikten från början till slut var så intimt sammansvetsad med försvaret. Hur mycket bättre skulle det inte varit om lumpen kopplats till även andra samhällsfunktioner, till exempel skola, vård och omsorg, där behoven av insatser var och är betydande och möjligheterna att skapa vettiga arbetsuppgifter är så mycket större. Dessutom skulle det öppna dörren för en verkligt allmän (det vill säga även kvinnlig) värnplikt.

Någon har sagt att krig är en alltför allvarlig sak för att överlåtas på militärer. Det samma borde kunna sägas om den allmänna värnplikten – om den ska väckas till liv igen…

Lars Davidsson