Och sedan musikfestivalen flyttade från Hultsfred har folkvandringarna kanske upphört, men ännu lever minnena från storhetstiden och fortfarande går det att utvinna synergieffekter ur ortens goda namn och rykte.

Att idrott kan ha en väsentlig roll för att göra en trakt känd är ganska uppenbart. Utan Ingemar Stenmarks insatser under sin storhetstid hade det knappast hörts alls lika mycket klirr från svenska kronor i de mellaneuropeiska skidorternas turismkassor.

Annons

Frågan är dock om dessa exempel dock kanske snarare utgör regel än undantag. Finns det något givet samband mellan elitlags framgångar och samhällets engagemang och insatser i dessa och tillväxt för de berörda kommunerna?

I en vid Örebro universitet just publicerad studie tillbakavisas i alla fall den typen av teorier. Doktoranden Elilie Värja menar att de kommuner som årligen pumpat in miljontals kronor i ”sina” elitlag fått mycket lite eller ingenting tillbaka för dessa satsningar. Bortkastade pengar helt enkelt.

Nu är det inte så att Ljungby kommun ”pumpar in” miljoner i Troja - det lag som trots den blygsamma placeringen i årets Allsvenska ändå får betraktas som traktens enda elitlag i någon av de stora bollsporterna. Men på sikt är de ekonomiska bidragen och subventionerna ändå inte obetydliga - och framför allt brukar de inte sällan motiveras just med den lockelse idrotten utövar på de som tvekar mellan att slå sig ner i Ljungby eller någon annanstans.

Det finns de som sett sambandet mellan ett framgångsrikt idrottslag och kommunal tillväxt som närmast en självklarhet, medan andra ställt sig mer tvivlande. Så fick till exempel Krister Henriksson (KD) häromåret utstå viss kritik för att i kommunstyrelsen uttryckte tvivel på att Troja var särskilt känt utanför länsgränsen.

Mycket av våra kunskaper kring samband mellan idrott och annan underhållning å ena sidan, och samhällelig tillväxt å den andra har alltså till delar grundats sig på antingen överdriven pessimism eller övertro till det livgivande i relationerna. Nu finns det åtminstone vetenskapliga belägg som det bör finnas anledning att noga studera när det blir aktuellt för Ljungby kommun att engagera sig kring nästa version av arenabygge i Ljungby.