För ett år sedan ökade användandet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården drastiskt i landet.

Utöver ökade kostnader hotades även kvaliteten och kontinuiteten i vården.

Därför bestämde sig samtliga regioner och landsting att gå samman i en gemensam satsning för att få bukt med problemen – en satsning som nu har gett goda resultat.

– Att bemanna verksamheten med egen personal är oerhört viktigt både för patientsäkerhet och för arbetsmiljö. Att våra patienter faktiskt möter samma läkare ger både trygghet och kvalitet i vården, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Kronoberg i framkant

Region Kronoberg är en av regionerna som lyckats bäst under året.

Från januari till augusti 2018 har regionen anlitat 16 färre hyrläkare och 27 färre hyrsjuksköterskor jämfört med samma period förra året. Därmed har också kostnaderna för hyrpersonal minskat med 40 miljoner kronor.

– Det har varit en intensiv och spännande resa så här långt. Det har inte varit smärtfritt och vi har mycket arbete kvar, men en stor framgångsfaktor för oss är att vi tar oss an utmaningarna tillsammans och vågar satsar. Det har lett oss dit vi är nu, säger Per-Henrik Nilsson hälso- och sjukvårdsdirektör.

Karriär och långsiktighet

För att minska beroendet av hyrpersonal har regionen arbetat med olika områden.

– Ett stort fokus har varit att på olika sätt säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och skapa attraktionskraft. Det har inneburit allt ifrån att utveckla vårt samarbete med lärosäten, vässa vår introduktion och handledning till att tydligare satsa på arbetsvillkor och karriärvägar. En annan viktig del har handlat om förändrade arbetssätt och att samarbeta i större utsträckning över organisationsgränser, säger Per-Henrik Nilsson.

Annons

Trots att Kronoberg nu har lyckats minska hyrberoendet kommer de att fortsätta genomföra ytterligare insatser för att bli ännu bättre.

– Vi kommer att fortsätta genomföra insatser för att säkra vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi kommer också tydligare ge våra medarbetare möjlighet att arbeta heltid och fortsätta att effektivisera våra arbetssätt, bland annat genom att utveckla vår bemanningsplanering, berättar Per-Henrik Nilsson.

Exempel på satsningar 2018

• Höjt nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete – en natts arbete g..

Exempel på satsningar 2018

• Höjt nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete – en natts arbete ger fyra extra timmar betald ledighet.

• Höjd OB-ersättning för samtliga anställda i Region Kronoberg.

• Utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar i regionen - en tvåårig yrkesintroduktion med stöd av mentorer.

• Fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet – från 60 till 80 platser per år, nu även i Ljungby.

• Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med bibehållen lön – nu 60 platser per år.

• Lönesatsning på läkare i primärvård, sjuksköterskor och barnmorskor.

• Möjliggjort för läkare att arbeta på jourkompledig tid.

• Ökat antal AT och ST- tjänster.

Relaterat: Kostnaderna minskar mest i landet