– Jag ser det som en uppskattning för den verksamhet som Ljungbergmuseet bedriver, säger Pontus Ljungberg.

Kungaparet har bjudit in något hundratal personer från hela landet till kvällens fest på Stockholms slott.

– Det är den så kallade Sverigemiddagen jag bjudits in till, berättar Pontus Ljungberg, timmarna innan festen startar.

En tradition

– Sverigemiddagen instiftades 2013, eftersom det då var 40 år sedan kungen tillträdde. Det har sedan fortsatt och blivit en tradition.

Alla Sveriges landshövdingar bjuds till till festen på slottet. Landshövdingarna får dessutom föreslå fem personer från sitt län som gäster.

Uppskattad verksamhet

– jag är ju inbjuden i min egenskap som museichef så det är roligt att verksamheten på Ljungbergmuseet Kronobergs läns bildkonstmuseum uppskattas.

Pontus Ljungberg är den ende från västra Kronoberg som är inbjuden i år. Från konstnärsvärden är också Erika Lagerbielke, designer på Orrefors, inbjuden.

– Det skall bli jättetrevligt i kväll, säger Pontus, som tidigare träffat kungaparet flera gånger men aldrig på slottet.