Småföretagsbarometern presenteras årligen sedan 1985, och genomförs av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

På onsdagen presenterades årets siffror i Ljungby vid ett informationsmöte på INP Förpackningar, ett av Ljungbys lyckosamma företag.

Det är en stor undersökning som genomförs bland landets småföretagare, det vill säga de företagare som har mellan 1 och 49 anställda. I Sverige är 98,6 procent av alla företag småföretag och i Ljungby jobbar ungefär 30 procent av alla anställda i småföretag.

Undersökningen omfattar 4.000 företagare, och resultatet presenteras länsvis. Företagarna får ange sin personliga uppfattning om läget just nu och vad man tror om det närmaste året.

Mycket positivt

För Kronobergs läns del visar resultatet av senaste underökningen på mycket positiva tongångar. Jämfört med förra året har länet avancerat väsentligt. I år ligger Kronobergs på femte plats i landet i barometern med konjunkturindikatorn 89, betydligt högre än fjolårets 54. Som jämförelse kan nämnas att index på hösten 2009 var -2. Toppåret var 2007, som nådde 150. Och dit är vi på väg, enligt småföretagarna. Under det kommande året förväntas talet förbättras till 124, och för länets del skall det öka än mer än vad Sverige som helhet gör.

Annons

Om man ser till årets indikator hamnar hela riket på värdetalet 74, och Kronoberg har alltså 89. Kalmar län toppar i år, med siffran 119.

Absolut roligast

Över hela linjen är det positiva siffror för Kronobergs län.

– Men det absolut roligaste är lönsamhetsutvecklingen i länet. Det är den viktigaste frågan eftersom lönsamheten ger livskraftiga företag. Det är så bra så man blir nästan tårögd. I hela riket är det positivt, men Kronobergs län är lite mer positivt än andra.

40 procent av de kronobergska företagen uppger dessutom att de förvänat sig att kunna höja priserna det kommande året.

– Vi också märkt av dessa positiva tongångar, säger Marie Fuhr Ohlsson på Swedbank i Ljungby. Något har hänt i Kronobergs län under sista året.

Ökad sysselsättning

När det gäller sysselsättningstillväxten så ökade 18 procent av småföretagen i Kronobergs län antalet anställda, medan åtta procent minskade personalstyrkan. När det gäller orderingången har den utvecklats mycket positivt och ligger bättre än rikssnittet. 52 procent av de kronobergska företagen har ökat orderingången, medan den har minskat hos 13.

Omsättningen på småföretagen har också ökat kraftigt i Kronobergs län sedan förra årets mätning. 55 procent av företagen har större omsättning medan 15 procent har mindre. Bara tre län i Sverige hade bättre omsättningstillväxt än Kronoberg.

Företagarna i Kronoberg tror också på goda förutsättningar att växa. 76 procent menar att man skall expandera på sikt. Det var enbart i Västerbotten och Blekinge som man var ändå mer optimistiska om sin tillväxt.