Beslut om att erbjuda förskola på kvällar och helger (så kallad OB-förskola), fattades i september förra året av politikerna i kommunfullmäktige, efter att behovet av sådan barnomsorg undersökts. I undersökningen svarade föräldrar till 86 barn att de var i behov av OB-förskola.

Tornets förskola utsågs till den enhet som skulle erbjuda längre öppettider.

Annons

– Vi har haft information för föräldrar uppe på de andra förskolorna, och nu är det någon som har behov och verksamheten har startats, berättar förskolechef Martina Emanuelsson.

– Det känns trevligt att OB-förskola nu finns i Älmhult.

Det är i nuläget två barn som har barnomsorg efter ordinarie tider. Älmhults kommun erbjuder barnomsorg till klockan 22 varje vardag och mellan 06.30 och 22.00 under helgerna.

– Just nu har vi inga barn på helgerna, berättar Martina Emanuelsson som nyanställt en person för att klara de utökade tiderna.

Den som är i behov av OB-förskola få välja mellan att barnet skrivs in på Tornets förskola, eller att det går kvar på en annan förskola och att föräldrarna skjutsar barnet till Tornet när det behövs.

Vad gör man på en OB-förskola?

– Samma saker som på en vanlig förskola, ritar målar och läser böcker. Sen kan vi också förbereda barnen inför natten och äta kvällsmat. Det är föräldrarna själva som väljer om de vill att vi ska natta barnen här.