Vänsterpartiet Kronoberg har utsett en provvalslista som fungerar som vägledning för valberedningen. På års- och valkonferensen den 3 mars spikas listorna definitivt.

Noteras kan att på riksdagslistan i provvalet är det fyra kvinnor och en man överst. På regionlistan är det sju kvinnor och tre män bland de översta tio.

Toppar riksdagslistan enligt förslaget gör förre Eu-parlamentarikern Eva-Britt Svensson, Växjö, följd av Robert Almblad, Växjö, och Carin Högstedt, Växjö.

Även regionlistan toppas av Eva-Britt Svensson, följd av Daniel Liffner, Växjö och Carin Högstedt, Växjö. Kerstin Wiréhn, Ljungby, finns på femte plats på listan, Jerker Nilsson, Älmhult, på åttonde plats och Saga Sunniva Bergh, Ljungby, är på nionde plats.