Det är en annorlunda budget som liberalerna presenterar, eftersom den inte innehåller några siffror.

Orsaken till det upplägget är enkel:

Partiet är av uppfattningen att budgetarbetet i Älmhults kommun fungerar för dåligt. Här lutar sig liberalerna mot ett uttalande av revisorerna:

"Det finns ingen direkt koppling mellan mål och medel".

Liberalerna ställer sig på alliansens sida när det gäller frågan om en skattehöjning, något de rödgröna vill genomföra.

– En skattehöjning är den sista åtgärden när inga besparingar eller effektiviseringar räcker till, menar Bo Bergsjö,

– Ingen skattehöjning är aktuell i Älmhult de närmaste åren.

Partiet anser i stället att verksamheten behöver genomgå en effektivisering, vilket innebär att budgeten inte ska räknas upp fullt ut för löner och kostnader.

Genom att begränsa de automatiska ökningarna genomförs en effektivisering.

Marknadsföring

Liberalerna vill direkt minska kostnaderna inom några enheter i den kommunala förvaltningen, inte minst inom marknadsföring och kommunikationsenheten.

Annons

Konsulter och turistinformation utanför kommunhuset vill partiet också spara in på.

Samma sak gäller utredare och strateger som inte är knutna till en prioriterad verksamhet..

– Det kan också sparas in på kommunala fastighetsaffärer, menar Bo Bergsjö.

Bergsjö menar också att investeringarna i högre grad måste bekostas med egna pengar, och att överskottet i budgeten måste fördubblas, till två procent.

Större inflytande

Dessutom anser Liberalerna att kommunen i ännu högre grad ska fokusera på huvuduppgifterna: Utbildning, vård och omsorg.

– Kultur och fritid är viktigt för sammanhållningen, menar Bo Bergsjö.

– Övrig verksamhet är inte prioriterad.

Liberalerna vill lägga mer pengar på bland annat IT-hjälpmedel från årskurs 7, föreningars ungdomsverksamhet, aktiviteter för äldre samt att utveckla intraprenader och öka personalinflytandet.

Partiet är av uppfattningen att personal som trivs gör ett mycket bättre jobb.

Bo Bergsjö:

– Trivsel skapas av information, delaktighet i beslut, öppenhet och förtroende.

– Ett bra sätt att få engagerad personal är att skapa intraprenader. Varje förslag till en intraprenad ska behandlas positivt.