Det är Lagan IBK och Ljungby IB som planerar att utöka sitt samarbete och skapa en gemensam framtid ihop.

”Att verka under ett paraply kommer att ge en ökad möjlighet att utveckla innebandyn ytterligare” skriver Christofer Hansson Pelkonen, ordförande i Lagan IBK, på klubbens hemsida på måndagsmorgonen.

Framförallt är det konkurrensen om barn, ungdomar och om spelare som ligger till bakgrund för beslutet.

Genom att ha närmre samarbete hoppas man kunna stärka innebandyn i regionen, att man kan ge fler barn möjlighet att spela och att utvecklas och att man blir en stark konkurrent i seniorserier.

Innan det formella beslutet om sammanslagning fattas ska en omröstning ske bland föreningarnas medlemmar.

Om båda föreningarna ställer sig positiva kommer en ny gemensam förening att startas till säsongen 2018/2019.