Smålänningen har tidigare skrivit om rullstolsburna Ida Lööw från Bolmsö som strider för att inte behöva vara rädd varje dag som hon ska till skolan i Lagan.

Säkerhetsföreskrifter Permobil C400

Rullstolen får bara transporteras i fordon som är godkända för detta ändamål. Kontroller..

Säkerhetsföreskrifter Permobil C400

Rullstolen får bara transporteras i fordon som är godkända för detta ändamål. Kontrollera alltid med transportören att fordonet är utformat, utrustat och försäkrat för att transportera en person i rullstol. En rullstol är inte utformad som ett bilsäte och kan inte erbjuda samma säkerhet som erbjuds av standardbilsäten, oavsett hur säkert den förankras i fordonet.

Om rullstolen måste transporteras med brukaren sittande i den, försäkra dig om att rullstolen spänns fast med ett godkänt fästsystem anpassat för rullstolens totalvikt.

• Rullstolen kan bara fästas genom att använda rullstolens fästöglor eller genom att använda Permolock förankringssystem.

• Permobil rekommenderar att rullstolen är utrustad med ett nackstöd och att detta används vid transport.

• Under transporten är det viktigt att brukaren sitter fastspänd med ett trepunkts säkerhetsbälte som är fäst vid golvet och i sidan av fordonet.

• Ett midjebälte fästs på rullstolen är bara avsett att hålla brukaren på plats och ger inte skydd som fordonets säkerhetsbälte gör.

Som det ser ut nu så sitter Ida i sin rullstol bältad med endast ett bälte runt magen, framåtvänd i bussen. Hennes permobil är fastspänd i golvet men om bussen skulle krocka skulle Ida slungas framåt och riskera att skadas rejält.

Att hon åker med Länstrafiken till skolan beror på att hon inte är beviljad mindre säkrare skolbuss.

Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare har berättat att det är regler som styr och eftersom Idas föräldrar själva har valt att flytta Ida till en annan skola så ligger inte transporten till skolan 1,2 mil bort på deras ansvar utan på föräldrarnas.

Orolig skoltur

Nästa år kommer Ida automatiskt att gå i Åbyskolan i Lagan, men ännu har de inte fått besked om hon blir beviljad mindre skolbuss då.

Faktum kvarstår att en tolvårig rullstolsburen flicka varje dag känner oro då hon ska till sin skola i Lagan. Det eftersom hon inte är bältad korrekt.

Smålänningen söker svar på vem som bär ansvaret över Idas säkerhet när hon åker i Länstrafikens bussar 2,4 mil dagligen, till och från skolan. Över en mejlkonversation söker vi svaret och får kontakt med Anthony Danielsson, trafikingenjör på Länstrafiken Kronoberg.

Smålänningen: Nu har jag kollat upp vad det är för en rullstol som Ida har och det är en Permobil C400. I den modellens bruksanvisning hittar jag säkerhetsföreskrifter gällande stolen. Jag vill att du tittar på dem och återkommer med en kommenterar. Föreskrifterna finns att läsa i separat faktaruta.

– Jag har beskrivit hur det fungerar i fordonet vad gäller rullstolen så är det tillverkaren ni får vända er till, svarar Anthony Danielsson.

Det verkar som om ni egentligen inte skulle få transportera Ida och hennes stol i era bussar då det strider mot säkerhetskraven. Vem har ansvaret för att Ida åker säkert annars om inte ni har det som kör henne i era fordon?

Annons

Anthony Danielsson svarar att han inte känner till hur det fungerar med just denna rullstol men att fordonen är efter den standard som finns och är inte rullstolen kompatibel för Svensk Kollektivtrafik så går det inte transportera den.

Ni transporterar både Ida och stolen, och det ser ut som om ni gör det på ett sätt som inte är säkert då ni inte kan tillgodose de kraven som vi båda just läst i bruksanvisningen för stolen. Det är detta som är bekymrande.

Anthony Danielsson får länken till artikeln om Ida med text, foto och film som visar Ida i sin rullstol fastspänd med endast ett bälte kring midjan med följdfrågorna:

Hur ställer ni er till detta? Vem bär ansvaret för att Ida åker säkert i era bussar? Har ni kontrollerat säkerhetsföreskrifterna? Gör ni sådana kontroller när ni transporterar rullstolsburna, att rullstolarna är säkerhetsmässigt godkända att ta med i bussarna?

– Jag kommer att ta kontakt med bussföretaget för att se vad som är problemet, om något är fel så får detta rättas till.

Smålänningen ber om återkoppling och ställer om frågorna om säkerhetsansvaret.

Anthony Danielsson svarar med de regler som gäller vid rullstolstransporter:

"Om en patient/resenär ska sitta i rullstol under färd vid resa med servicebil ska den föreskrivna rullstolen vara godkänd för detta av tillverkaren. Är rullstolen inte godkänd att sitta i under färd ska patienten/resenären flytta över till ett säte i fordonet. Patienten/resenär ansvarar själv för att kontrollera att föreskriven rullstol är godkänd för att användas som säte i fordonet under färd. Tänk på att transportrullstolar inte är godkända att sitta i under färd."

Permobil/elrullstol

Följande gäller vid resa med servicebil: Enligt nationella riktlinjer ska föraren aldrig köra eller styra en patient elrullstol/permobil in i fordonet då det kan innebära risker för både patienten/resenären och föraren.

Patient/resenär som har permobil/elrullstol ansvarar själv för att köra permobilen/elrullstolen in i fordonet. Alternativt har resenären med sig en ledsagare som ansvarar för detta och som är utbildad att köra den aktuella permobilen/elrullstolen.

Ansvar för säkerhet

Följande gäller vid resa med servicebil: Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på säkert sätt.

Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett säkert sätt för patient/resenären, medpassagerare och förare ska resan inte genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade. Exempel på åtgärd kan vara att rullstol behöver bytas ut för att vara godkänd för att sitta i under färd eller att ledsagare behöver följa med patient/resenär.

Som jag tyder detta så har alltså inte de säkerhetsföreskrifter som råder följts på ett korrekt sätt. Förarna i bussen borde alltså ha ringt i varningsklockan inför Idas resor. Har förarna blivit utbildade i detta? Hur ställer du dig till det du nu sett och vet i det aktuella fallet? Det handlar om ett barn som har en funktionsnedsättning som inte rest säkert i en av era bussar. Hur kommer ni att hantera detta nu när ni vet om detta?

Anthony Danielsson svarar att utbildning finns för förarna.

– Jag kommer att gå ut med en påminnelse till samtliga bussföretag att endast ta med resenärer med rullstolar som är godkända för transporter i fordon och går att spänna fast enligt busstillverkarens anvisning. Just den rullstol som ni tar upp här kommer vi inte ta ombord på några linjetrafiks bussar såvida inte resenären kan förflyttas till ett säte med säkerhetsbälte. Om rullstolen står förankrad utan resenär så går det att ta med den på bussen. För att sitta kvar på rullstolen krävs en annan rullstol som kan förankras med ryggen i färdriktningen.