Vet du mer? Har du bilder?
Tipsa

Larmet inkom vid 05.26. Enligt räddningstjänsten så handlar det om två lastbilar som ungefär samtidigt i både norr- och södergående fil körde på var sin älg. De båda kollisionerna inträffade drygt hundra meter från varandra.

Olyckan orsakade ett totalstopp som varande i drygt en halvtimme. Båda älgarna dog vid olyckan, men förarna i lastbilarna klarade sig utan skador.