Larmet inkom 16:16 om att det syns rök som går över vägen, öster om rastplatsen Laganrasten.

Men räddningstjänsten i Ljungby kunde inte hitta någon brand alls vid den utpekade platsen.