Region Kronobergs investeringsplan omfattar investeringar på totalt 662 miljoner kronor.

Då kan Ljungby lasarett byggas om

Om- och tillbyggnaden av Lasarettet Ljungby ska planeras tillsammans med verksamheten under v..

Då kan Ljungby lasarett byggas om

Om- och tillbyggnaden av Lasarettet Ljungby ska planeras tillsammans med verksamheten under våren 2018 och ett förslag till investeringsbeslut bereds inför beslut i regionstyrelsen senast hösten 2018. Efter investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.

Det handlar om fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighetsteknisk utrustning med mera.

Annons

– 2018 fortsätter vi att bygga nytt och förbättra befintliga lokaler. Bland annat kommer större om- och tillbyggnader på Ljungby lasarett att genomföras. Vi kommer också att göra omfattande IT-investeringar, något som är oerhört viktigt för att kunna digitalisera fler delar av verksamheten och därmed göra den mer tillgänglig för kronobergarna, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) i ett pressmeddelande.

Rejäl ansiktslyftning

En del av de framtida satsningarna inom hälso- och sjukvården är att ge Lasarettet Ljungby en rejäl ansiktslyftning. Under tisdagen beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören uppdraget att ta fram ett förslag till investeringsbeslut som ska presenteras i höst.

Efter den genomförda risk- och sårbarhetsbedömning är förslaget en utbyggnad mot den nuvarande norra parkeringen.

Nästa fas

Syftet med om- och utbyggnationen är att Lasarettet Ljungby, precis som Centrallasarettet Växjö, ska få ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde för flera verksamheter bland annat operation-, röntgen-, ambulans- och akutverksamheten.

– Beslutet idag är avgörande för att vi ska kunna börja nästa viktiga fas innan vi kan påbörja arbetet på Lasarettet Ljungby, säger planeringsdirektör Jörgen Tagesson. Det vi gör nu är att samla olika professioner som arkitekter och andra sakkunniga för att ta fram det skarpa förslaget till om- och utbyggnad av sjukhuset i Ljungby.