Räddningstjänsten uppger att ingen person skadades i olyckan.

— Det var tack vare att den andra lastbilen väjde och körde i diket. Nu har vi bara en trasig lastbil, säger Johan Blom, styrkeledare på räddningstjänsten i Ljungby.

Bärgningsarbetet av de två lastbilarna blev dock komplicerat och E4 fick stängas av i båda riktningarna.

Vägen kunde på nytt öppnas för trafik i södergående riktning vid klockan 08.30. I norrgående riktning var ett körfält fortfarande avstängt efter klockan 09. När E4 var avstängd leddes trafiken om mellan Hamneda och trafikplats Ljungby södra. Trafikanter uppmanades att om möjligt välja andra vägar att köra under fredagsmorgonen.

Orsaken till lastbilsolyckan tycks ha berott på tekniska fel.

— Det finns långa bromsspår på vägen. Chauffören har berättat för oss att bromsarna helt låste sig, säger Johan Blom.