Jag tycker att vi borde ha en läxfri skola. Detta säger jag inte för att jag är lat utan för att jag har förstått hur olika förutsättningarna kan vara beroende på elevens hemförhållande. Någon kanske har föräldrar som knappt kan ett ord svenska. Nästa kan ha föräldrar där båda jobbar sent på kvällarna för att få ihop sin ekonomi. Den tredje eleven kanske har den förmånen att ha föräldrar som har råd med läxhjälp, medan nästa elevs föräldrar hjälper till att rätta läxorna innan de lämnas in till läraren.

För mig känns det inte som att en lärare kan bedöma de här barnen på samma villkor när det gäller hemläxor.

Annons

Jag förstår att ett läxfritt Sverige inte kommer att bli verklighet inom den närmsta framtiden – om ens någonsin. Jag anser då att man som elev ska ha möjlighet att själv göra sin skolgång helt läxfri genom att skolan erbjuder läxhjälp. Läxhjälp som ska vara öppen för alla, äga rum i anslutning till skoltid och i skolans lokaler. Det finns många som menar att en elev måste lära sig att ta eget ansvar och jag säger inte att det sortens tänkande ska försvinna. Jag menar att man genom planering och bra jobb i skolan lär sig att ta eget ansvar på det viset. Dessutom får då eleverna en fritid som de verkligen kan känna är just fritid. Tid som man kan använda till att utöva någon idrott eller träffa kompisar, för sådana aktiviteter är viktiga för många för att få ett bra resultat i skolan. Enda undantaget kan jag tycka är om eleven ”slarvar” bort lektionen och inte har hunnit med så mycket som det förväntas av just henne eller honom.

Då tror jag istället att man kan vända det till skolans fördel. Genom att eleverna sporras att jobba under lektionerna, för att slippa få med sig jobbet hem, skulle lektionerna troligen bli både lugnare och effektivare.

Jag anser att läxfria skolor behövs främst för att elever ska få en någorlunda jämlik skolgång. Nu tycker och tänker jag utifrån mina egna erfarenheter efter mina snart 12 år i skolans värld. Jag kanske är helt ute och cyklar men utifrån mina erfarenheter tycker jag att detta låter som ett rättvist koncept.

Behövs läxor eller lever de endast kvar av gammal vana?

Vilma Scmidt går andra året på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och har praktiserat på Smålänningen. Vill du läsa mer av Vilmas tankar kan du läsa hennes blogg på adressen http://nouw.com/vilmaschmidt