Ljungbys kommunalråd Carina Bengtsson (C) bedyrar att hon inte deltagit i vare sig safariresor eller andra aktiviteter utanför programmet, men det är egentligen inte detta som är poängen. Den som i tjänsten besöker en främmande trakt, det kan gälla politiker eller OS-deltagare, har rimligen ett intresse av att lära och se så mycket som möjligt av det land de besöker. Att själv stå för kostnaderna för det som ligger utanför det officiella programmet bör rimligen vara lika självklart som att ur egen ficka betala för den nattmacka som beställs till hotellrummet.

Annons

Man ska heller i sammanhangen inte glömma det värde som ligger i att en värd för sina gäster får visa upp sin hembygd och de för besökarna exotiska och spektakulära företeelserna. Det kan handla om djurparker eller fotbollsmatcher - hur många utländska dignitärer har inte vallats runt på småländska glasbruk och matats stinna med ostkaka utan att för den skull behöva ses som offer för bestickning?

Svensk biståndspolitik har en lång tradition. Inte alltid av det glansfulla slaget; misslyckandena och felsatsningarna har funnits men i det långa loppet har Sverige spelat en inte oviktig roll för att vara en del av de krafter som vill motverka fattigdom och bidra till utveckling. Mot den bakgrunden är det inte alls märkligt att svenska kommuner och regioner deltar i biståndsprojekt, som i det aktuella fallet i Sydafrika, och man bör också erinra sig att all offentlig verksamhet inte nödvändigtvis ska generera fördelar för oss utan att det till delar också handlar om att dela med sig av resurser och framför allt kunskap.

Det är just vikten av att slå vakt om detta som gör att det blir extra viktigt att skattebetalarna kan lita på att deras folkvalda och tjänstemän i offentlig förvaltning hanterar sina uppdrag på ett sätt som inte äventyrar folks förtroende för biståndspolitiken. I vassen lurar populistiska krafter med argument som "städa framför egen dörr" och som inte hellre vill än att Sverige ska upphöra med sitt internationella engagemang. Att låta sig bjudas på diverse aktiviteter och tillbringa stora delar av tiden med att turista, lär bara ge dessa krafter ytterligare argument.

Och det är därför det är bra att Kaliber och andra media granskar hur det går till när politiker "är ute och reser" och sätter fingrarna på när det sliras på regler och principer. För det handlar om att försvara vår plikt att ge stöd åt de som behöver.