Till detta ska läggas att den hederskodex som finns även inom så gott som alla andra idrotter, att de tävlande ska mötas på någorlunda likvärdiga villkor, inom boxningen också är reglerat och stadfäst i regelverket. Detta för att så långt möjligt garantera de tävlandes säkerhet. Om en juniorspelare i bordtennis får möta en senior lär det inte leda till svårare följder än att publiken blir uttråkad, men i boxning kan motsvarande möte få svåra konsekvenser.

Som i helgen när junioren Amelia Hall från Ljungby fick gå upp mot en dubbelt så gammal motståndare; ett möte som slutade med knockout och transport till sjukhus.

Annons

Ja, boxning är en brutal sport. Men rätt hanterad under ett ansvarsfullt ledarskap kan det också vara en givande idrott. Vad gäller allsidig träning är det få som kan mäta sig med boxning där utövaren tränar och utvecklar fysisk styrka, kondition, smidighet, koordination för att bara nämna några centrala färdigheter. Plus förmågan att även under pressade situationer och plågad av trötthet behålla tankeskärpan.

Det är minst sagt uppseendeväckande att tävlingsledningen för Sydsvenska öppna mästerskapen tillät en junior att boxas mot en betydligt äldre och mer erfaren senior. Arrangörerna bär nu ett tungt ansvar för att Amelia Hall drabbades av hjärnskakning och nu måste hålla sig utanför boxningsringen i tre månader. Att tala om "missförstånd" är i sammanhanget knappast trovärdigt; även den utan djupare kunskaper om boxning borde inse farorna och riskerna att ställa två boxare mot varandra där den ena är uppenbart underlägsen. Det handlar alltså om att respektera reglerna.

Boxningssporten har alltid haft sina kritiker som pekat på farorna med att slå mot huvudet. De senaste rönen kring hjärnskakningar pekar dessutom mot att dessa kan leda till betydligt allvarligare följder än man hittills varit medvetna om. Med vänner som tävlingsledningen för helgens mästerskap i Ljungby behöver boxningen knappast några fiender.

Nu blir det Svenska Boxningsförbundet som kommer att besluta om åtgärder och förhoppningsvis kommer dessa att leda till att de som i framtiden arrangerar boxningstävlingar och -galor bemödar sig om att respektera regelverket. För det vore tråkigt om helgens Sydsvenska öppna mästerskap blev de sista arrangerade av Ljungby Boxningsklubb.