Det numera avslutade projektet på Linnéuniversitet, Linnaeus Technical Centre, var ett projekt som samarbetade med lokala teknikföretag, bland annat med att se till att studenter kom ut på företagen för att praktisera och göra examensarbeten, och höja kompetensen på befintlig personal med hjälp av utbildningar och föreläsningar. Ett projekt som gjorde nytta för flera företag. Som exempel kan nämnas ett examensarbete hos Ljungby Kablagemontering AB, där studenternas exjobb ledde till en effektivisering och lägre kostnader för företagets paketering.

Nu fortsätter projektet under benämningen Tekniknoderna. Linnéuniversitetet är inte längre projektägare utan det är Centrum för Informationslogistik (CIL), Ljungby kommun och Älmhults kommun som står bakom. Man har skickat ut en skrivelse till olika företag och berättar där att man nu kommer att arbeta mot flera universitet och högskolor, för att assistera tillverkande företag, tjänsteleverantörer, nya företagare och andra teknikorienterade organisationer och möta deras olika behov. Näringslivet ska på så sätt lättare kunna få tillgång till personer med högskolekompetens och även kunna höja den befintliga personalens kompetens, samt få hjälp med långvariga projekt för att utveckla och finansiera produkter och verksamheter.

CIL