DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, ordnar varje år en resa för alla inom DHR som vill följa med. Här är resmålet det man kommer fram till gemensamt. Denna gång är önskemålet Vapnö gård.

Finansiärerna till resan är Lions Club Ljungby.

Christer Bodeskog från DHR berättar om Vapnö gård och fler hänger på och ser fram emot besöket till gården med den lilla butiken och den goda maten.

Men också om värdet i att nu få se och uppleva hela produktionen på gården med det egna ekologiska kretsloppet.

– Som mjölken som rinner 30 meter i en ledning från ladugården till gårdsmejeriet, liksom kokarusellen. Alla djur där är frigående, berättar en resenär.

Många gånger är det väl som så att de som varit där redan vill dit igen och gärna vill att andra också ska få uppleva det som de har gjort och sett.

– Det ska bli jättetrevlig, det är det alltid när vi åker iväg, säger Eivor Brattfelt.

Henry Johansson är av samma uppfattning. Han är med på resan varje år.

Snart är bussen full och på väg emot Vapnö gård.

DHR