Lions Club International har precis fyllt 100 år och Lions club Ljungby har nyss fyllt 60 år. Under hela året 2017 har alla Lionsklubbar i Sverige haft ett mål att stötta barn och ungdomar som har det svårt eller som på annat sätt kan behöva ett stöd.

Lions Club Ljungby har därför valt att stötta kulturverksamheter och klubbar och deras satsningar på ungdomar.

– Det vi samlar in från alla i Ljungby kommun delar vi ut till olika projekt. Administrationen av vår verksamhet betalas av medlemsavgifter, berättar Bertil Sandell, Lions club Ljungby.

– Troja har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som är helt beroende av eldsjälar och ideellt arbetande personer. Lions Club vill med ett bidrag på 10 000 kronor stödja denna verksamhet.

Bertil berättar vidare att Trojas engagemang i tjej- och damhockeyn naturligtvis är välkommen för de tjejer som vill spela hockey. Men det är också viktigt i ett samhällsperspektiv, det är en fråga om jämställdhet. Lions Club Ljungby vill stödja denna verksamhet och önskar att det blir en stor verksamhet och att tjejerna når framgångar i seriespelet.

Även tjej- och damhockeyn får en gåva på 10 000 kronor av Lions Ljungby.

Gåvorna överlämnades av Bertil Sandell och Bernt Håkansson, Lions club Ljungby.