En av dessa samråd gäller Södra Ljungkullen 6 i centrala Ljungby, och den andra den planerade hotellutbyggnaden vid E4, som Smålänningen tidigare skrivit om.

Miljö- och byggnämnden i Ljungby beslöt vid onsdagens sammanträde att båda detaljplanerna nu skall ut på samråd.

Annons

På Södra Ljungkullen 6, alltså utmed Södra Torggatan mellan Märta Ljungbergsvägen och Bergagatan vill fastighetsägaren, PHJ Fastighets AB, bygga bostäder. De skall vara anpassade i en byggnadsstil som överensstämmer med den övriga bebyggelsen på området.

Enligt den nu gällande detaljplanen för området tillåts bara bostäder, handel och kontor i tre våningar, med max byggnadshöjd på 11 meter, men för att få ekonomi i byggnaden ansöker fastighetsägaren om att få bygga 4-5 våningar, med en mindre torndel i det ena hörnet.

Det är alltså anledningen till att detaljplanen nu går ut på samråd.

Södra Ljungkullen 6 gränsar ju också till Storgatan. Utmed Storgatan ligger den så kallade rakstugan, en 1,5-plans gul putsad byggnad som byggdes i början av 1900-talet, samt ett fyravåningarshus, som uppfördes på 1930-talet. Båda dessa byggnader är skyddade i detaljplanen och får inte rivas.

Det andra detaljplanen som nu skickas på samråd för att tillåta högre byggnader gäller Berghem 1:24 i korsningen E4 och väg 25, där Hotell Ljungby vill bygga ut med fler hotellrum.