Under den närmaste tiden fortsätter man med arbeten på Ågårdsvägen fram till Bryggerirondellen, Kungsgatan-Olofsgatan, Skånegatan, Rune B Johanssons gatan samt Storgatan vid Sven Ljungbergs plats. Om ungefär ett år skall denna del av centrumplanen vara klar.

Ett par större förändringar kommer ljungbyborna att märka av tydligt - bortsett från att man möts av en del avstängda gator i olika skeden av arbetet.

En förändring är att det inom något år skall vara möjligt att köra från Kungsgatan över gamla järnvägsbanken mot posthuset och där fortsätta på den delen av Kungsgatan.

En annan stor förändring är att vid Sven Ljungbergs plats inte skall gå att köra ut på eller komma från Ågårdsvägen. Den korsningen läggs igen ganska snart, och i stället blir det en vändplats så att de som behöver komma in till affärerna, till exempel Sandstedts, i stället får köra tillbaka ut på Drottninggatan.

– Den här delen av projektet kommer sammanlagt att ta ungefär ett år, berättar projektledaren Mattias Sjögren.

Informationsmöte

Annons

Nästa vecka, torsdagen den 23 mars, hålls en informationskväll på Ljungby bibliotek, om de kommande arbetena.

Det är också vid den tiden det första arbetet börjar märkas i stadsbilden.

– Vi börjar arbeta i korsningen Kungsgatan-Rune B Johanssons gata redan i slutet av mars, berättar Mattias Sjögren.

Under april blir det en hel del VA-arbeten i just de korsningen. Där är ledningarna gamla och i dåligt skick.

– Det är ett ganska stort jobb, eftersom vi har ledningar som ligger på 4,5 meters djup, säger Sjögren.

Efter VA-arbetena blir det i maj och fram till semestern arbeten utmed Ågårdsvägen från Bryggerirondellen till Posthörnan Då stängs också för gott den nuvarande ut/infatren vid Storgatan/Ågårdsvägen vid Sven Ljungberg splats.

Steg 3

Efter sommaren ger tekniska förvaltningen sig i kast med steg 3, Kungsgatan från posthörnan till Olofsgatan, och senare stråket från Olofsgatan mot Godsmagasinet,

Som etapp 5 i denna del av centrumarbetet , bygger man om Rune B Johanssons gata, där ett 40-tal parkeringsplatser skall anläggas. Därefter färdigställes området vid Sven Ljungbergs plats.

Om ungefär ett år skall allt detta arbete vara klart, men till dess får Ljungbyborna räkna med att det vid vissa tillfällen kan vara avstängda gator i centrum