Så här en dryg vecka före valet kommer Socialdemokraterna med ett utspel som gynnar landsbygdskommuner med färre än 30 000 invånare.

2 miljarder årligen ska satsas på dessa kommuner. Pengarna ska tas av överskottet.

– När det går bra för Sverige ska det märkas även i glesbygdskommuner, säger statsminister Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

I landsbygdskommunerna finns det ofta färre människor i arbetsför ålder och kommunerna har ofta högre kostnader även på grund av avstånden, menar Socialdemokraterna om varför just dessa kommuner behöver pengarna.

För Kronobergs läns del handlar satsningen om 232,5 miljoner totalt årligen och för Ljungbys del blir det 57 miljoner kronor årligen. Det handlar om ett tillskott utöver de redan tidigare beslutade anslagen och utöver det kommunala utjämningssystemet.

Hur pengarna ska fördelas av kommunerna om förslaget blir verklighet är upp till varje kommun. De kommer inte att öronmärkas.

Anne Karlsson (S) menar dock att pengarna behövs för välfärdssatsningar.

– Det är viktigt för att hålla ihop Sverige, säger hon.