Enligt räddningschefen i Ljungby är E4 genom kommunen en betydligt säkrare väg i dag än för några år sedan. Mitträcket som sattes upp runt millennieskiftet har räddat många liv. Men det har också lett till många lindriga incidenter.

Statistik som tidningen har bearbetat visar att Ljungby är den kommun i Småland efter Jönköping där det inträffar flest trafikolyckor på E4 varje år. Att trafikolyckorna är många i Jönköpings kommun hänger framför allt samman med att vägen skär rakt genom staden. Dessutom använder många stadsbor vägen som lokalgata. Det problemet finns inte i Ljungby. Här är det i stället mitträcket och 2+1-vägen som ger upphov till trafikolyckorna, säger Carl Håkansson, som är räddningschef i Ljungby. Speciellt känsliga är de vägsträckor som går över från två filer till en.

Annons

– Någon påbörjar en omkörning men har inte tillräckligt lång sträcka för att klara det. Det behöver inte innebära olyckor med svåra personskador, ofta blir det bara plåtskador. Men det kan i värsta fall bli en svår olycka, säger han.

Flest på 2+1-vägen

Och statistiken är tydlig. Sedan 2003 har det inträffat 222 trafikolyckor på europavägen i Ljungby kommun. Det är mer än dubbelt så många som i grannkommunerna Värnamo och Markaryd. Där har det inträffat 96 respektive 97 olyckor under samma period. Överlägset flest olyckor, 160 stycken, har inträffat på de 3,2 mil av europavägen i Ljungby som ännu inte har blivit motorväg.

Påbörjas 2017

För att minska antalet olyckor har räddningstjänsten i Ljungby sedan länge kämpat för att vägsträckan ska byggas om till motorväg. Enligt Trafikverkets projektledare har ombyggnadsplanerna varit lite väl optimistiska tidigare. Men det senaste budet är att spaden ska sättas i jorden under 2017. När motorvägen står färdig tror Carl Håkansson att Ljungby kommun kommer att komma ner på ungefär samma olyckstal som grannkommunerna.

Förra året inträffade det totalt 17 olyckor i Ljungby kommun. Det kan jämföras med sju i Markaryd, sex i Värnamo och tre i Vaggeryds kommun.

E4