I april månad krossade mannen – som är i 50-årsåldern, en fönsterruta på Kommunhuset i Ljungby. Rutans värde uppgick till 3 390 kronor. I början av juli återkom han och krossade denna gång sex rutor på samma byggnad – nu till ett värde av omkring 161 000 kronor.

Några dagar senare krossade mannen en ruta på Ljungbybostäder med orsakade skador för omkring 7 500 kronor. Då valde mannen även att stanna kvar inne i Ljungbybostäders lokal – vilket räknas som olaga intrång.

Fyra dagar efter den händelsen klottrade han på en fastighet tillhörande Ljungby kommun. Skadorna som orsakades uppskattades till omkring 1 800 kronor.

Veckan efter krossade samma man en fönsterruta på Socialkontoret i Ljungby – dessa skador uppgick till ett värde av 17 000 kronor.

Erkänner alla gärningar

I samtliga fall har mannen erkänt och har nu dömts för fem fall av skadegörelse och ett fall av olaga intrång.

Mannen förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast i februari 2017 till dagsböter för skadegörelse.

I målet har läkarintyg inhämtats enligt lagen om särskild personutredning. Där framgår att han inte led av någon allvarlig psykisk störning vid gärningarna eller vid undersökningen.

År 2018 ansåg - med hänvisning till mannens bristande motivation – att det inte var aktuellt med skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Alldeles klart är dock att det föreligger ett stort stöd- och hjälpbehov för att mannen ska kunna komma till rätta med sitt missbruk med en grundläggande förutsättning att han själv är motiverad.

Annons

Växjö tingsrätt delar frivårdens bedömning vad gäller behandling och att påföljden istället ska bestämmas till fyra månaders fängelse – då det är fråga om återfall i brott.

Mannen som är häktad förblir kvar där till dess domen har vunnit laga kraft.

Han döms förutom till fängelse att också betala skadestånd till Ljungby kommun på 131 712 kronor och 6 000 kronor till Ljungbybostäder.