”Vi ber alla tvättande kunder till Ljungbytvätten att inte använda eget rengöringsmedel, våra brunnar är inte anpassade för detta.”

Så står det på Ljungbytvättens hemsida, men alla hörsammar uppenbarligen inte företagets önskan.

Riktvärdena har nämligen överskridits under de tre senaste åren, och nu sätter miljö- och byggnämnden press på företaget.

Måste åtgärda

Annons

Det är reningen av spillvattnet som är otillräcklig, och RT Teknik åläggs nu att inom sex månader se till att avloppsvattnet renas så att riktvärdena från tekniska förvaltningen efterföljs.

Företaget ska dessutom upprätta ett kontrollprogram för verksamheten, och efter varje ny tömning lämna in dokumentation kring hur det farliga avfallet har tagits om hand.

Om problemen inte åtgärdas väntar ett vite på 80 000 kronor.

”Anmärkningsvärda”

Det var redan vid en miljötillsyn 2015 som det uppdagades att företaget släppte ut för höga halter av vissa ämnen - och samma sak var det året därpå.

Vid kontrollen 2016 konstaterades dessutom att sättningar i marken hade gjort att inlopp och utlopp till oljeskiljaren var sneda, och att det fanns en stor risk för att de skulle gå sönder.

Inte heller årets kontroll var alltså tillfredställande. ”Provsvaren från 2017 är väldigt anmärkningsvärda” står det i miljö- och byggnämndens handlingar i ärendet.

Egna produkter

Ljungbytvätten är en automattvätt, och över 5 000 fordon tvättas där årligen. När kunderna betalar för att tvätta sina fordon där får de också tillgång till företagets egna tvättprodukter, men många väljer alltså istället att ta med sig egna medel till tvätten.

Smålänningen har sökt företaget kontaktperson, men inte lyckats nå honom.