För ett par år sedan genomfördes en omorganisation då Ljungby, Makaryd, Älmhult och Osby blev ett lokalpolisområde i sydvästra Götaland. Det innebar en betydande förstärkning av polisiära resurser i området och uppklarade brott har ökat samtidigt som brottsligheten och otryggheten bland invånarna minskat.

Oro över nytt område

Annons

Nu står en ny omorganisation för dörren och innan årsskiftet väntas rikspolischef Dan Eliasson fatta beslutet att Kalmar–Kronoberg ska bli nytt polisområde.

När de nya planerna blev kända uttryckte det brottsförebyggande rådet i Ljungby direkt sin oro. I en skrivelse till regionpolischef Carina Persson betonade de att resurserna som finns idag behövs och det är viktigt att inte slå sönder fungerande grupper. Synpunkter som också framfördes till Patrik Oldin, som är den tilltänkta chefen för området Kalmar–Kronoberg.

Flyttar inte resurser

I ett möte med Patrik Oldin fick Brottsförebyggande rådet lugnande besked.

- Enligt honom finns det inte några planer på att flytta resurser från Ljungby till andra delar av länet utan fördelningen av resurser ska även i fortsättningen ske utifrån den beräkningsmodell som används idag och som bland annat bygger på antal invånare och brott, säger Magnus Gunnarsson, ordförande för Brottsförebyggande rådet, i ett pressmeddelande.

Det nya förslaget innebär att lokalpolisområde Ljungby (utom Osby) går över till polisområde Kalmar–Kronoberg. På så vis kommer samtliga kommuner i Kalmar och Kronobergs län tillhöra samma polisområde. Polisområdet kommer totalt bestå av fem lokalpolisområden; Västervik, Kalmar, Ljungby, Växjö och Nybro.