I fredagens tidning avslöjade Smålänningen att köparen av delar av ÄBO´ s fastighetsbestånd kan kopplas till en skandal.

Saken gäller ett liknande upplägg i Eslöv.

Eslövs kommun sålde i god tro ett stort antal lägenheter till Mälö Fastigheter, som har kopplingar till Jacob Karlsson, personen bakom K-Fastigheter.

Trots löften om att satsa, sålde Mälö Fastigheter de lägenheter man köpt efter bara tre år.

Bolaget gjorde ett klipp på 256 miljoner kronor.

I fredagens tidning menade ÄBO:s ordförande Helen Bengtsson (S) att hon inte har tillit till K-Fastigheter.

Helen Bengtsson var medveten om att ett avtal mellan kommunen och K-Fastigheter inte behöver vara juridiskt bindande.

Hon är orolig för att samma sak, som hände i Eslöv, ska hända i Älmhult.

Älmhultsbostäders vice ordförande Marie Wallin är av samma uppfattning:

– Jag har haft mina betänkligheter kring denna affär under en tid, och delvis känt till den information som nu blivit känd.

– En sådan här stor affär kräver att alla fakta finns på bordet, och det framgår tydligt att så inte varit fallet.

Trots allt rör det som om en affär på i runda tal en halv miljard kronor.

De uppgifter som publicerades i Smålänningen fick den moderata gruppen att agera: Ärendet att sälja 250 lägenheter till K-Fastigheter bör lyftas ut från fullmäktiges dagordning.

Marie Wallin:

– Ärendet är uppenbarligen inte färdigberett från kommunens sida.

– Jag är lättad över att denna information kom fram innan beslut hunnit fattas av kommunfullmäktige.

Marie Wallin menar att man som politiker kan förvänta sig att alla uppgifter ska vara på bordet när ett beslut ska fattas.

I synnerhet när det handlar om så mycket av skattebetalarnas pengar.

– Det har varit en slarvig beredning, och det handlar om tillit.

Annons

– I fortsättningen kommer jag att ha svårt att lita på beslutsunderlag från kommunens tjänstemän.

– Detta är en förtroendefråga.

Wallin menar att ärendet, om det varit berett på ett korrekt sätt, inte hade oroat ÄBO:s hyresgäster.

Dessutom anser hon det vara fel med en enda köpare.

– Jag har lyssnat med både Alvesta och Växjö kommuner. När de skulle göra motsvarande affär, gick de ut på den öppna marknaden.

– Då fick alla aktörer chansen, och då vet man att man får rätt pris. Vi får inte förblinda oss när det kommer en aktör som vill bygga.

Där, menar hon, kommer nästa problem:

– Ett motkrav från köparen är inte juridiskt bindande. Detta har jag stämt av med flera jurister.

– Detta har vi sett på andra ställen, som i Eslöv. Man trodde att det fanns ett säkert avtal, där köparen lovade att bygga ett stort antal lägenheter.

– Men i stället såldes lägenheterna vidare med en stor vinst.

Marie Wallin understryker att det kommunala bostadsbolaget måste hitta den bästa köparen, och det ska vara en uppgörelse på affärsmässiga grunder.

Sedan kom också en stämningsansökan, som Smålänningen också berättade om i fredagens tidning, med i bilden.

Älmhultsföretaget CME stämmer K-Fast, som har kopplingar till K-Fastigheter, på nästan 1,7 miljoner kronor på grund av obetalda räkningar.

Marie Wallin tror att detta är slutet för K-Fastigheters planer i Älmhult.

– Jag menar att det är svårt att driva igenom detta nu, sedan allt det här kommit fram.

– En affär med K-Fastigheter kunde skadat ÄBO:s rykte.

Marie Wallin poängterar att varken hon eller hennes partikollegor har något emot att avyttra ett antal av ÄBO:s lägenheter.

Poängen är att det ska skötas på ett korrekt sätt då beslut tas först när alla fakta om köparen har presenterats.

Så var det inte den här gången.