Att Ljungby kommun nu lägger fram en bostadsförsörjningsplan var det ingen i kommunstyrelsen som hade några erinringar kring. Det som vållar kritik och motsättningar är att skriva en målsättning om en årlig befolkningstillväxt på 1,2 procent. En tillväxt som i så fall innebär att Ljungby har 35 000 invånare år 2035.

En förutsägelse som kan bli verklighet under förutsättning att man aktivt arbetar för den, menar stadsarkitekt Lennart Dahlberg, som presenterade siffror och tankegångar för politikerna.

– Man kan naturligtvis sitta still i båten och vara medveten om att det kanske inte händer så mycket, eller så sätter man ett högre mål och då får man jobba för det, säger Dahlberg.

Ett synsätt som Jan Lorentzon (SD) vände sig emot.

Tillför inget

– Det tillför inget att ha ett sådant mål. Det blir ändå som det blir.

Genom att sätta ett så, enligt Lorentzon, högt mål finns det en uppenbar risk att man förbygger sig.

– Det här är ju bara på att hoppas på en ny flyktingström. Eller så har man tur och några stora företag vill flytta hit. Och tur kan man ju ha, säger Jan Lorentzon som dock menade att det är meningslöst att spekulera i sådant och yrkade i stället på att bostadsförsörjningsplanen inte ska ha något befolkningsmål.

Annons

Lorentzon fik genast mothugg från Magnus Gunnarsson (M) som talade för att en kommun måste ha ambitioner och att befolkningsmålet är intimt kopplat till verksamheterna.

Carina Bengtsson (C) gick ett steg längre och vittande om att hon inför Lorentzons uttalande upplevde att hon kommit i ett chocktillstånd.

– Här går Sverigedemokraterna ut med att de är ett landsbygdsparti. Vi har inga lediga bostäder på landsbygden. Om inte vi politiker talar om att vi tror på landsbygden och framtiden, då vågar våra entreprenörer inte heller att bygga.

Gunga i en eka

Lorentzon var dock inte svarte skyldig.

– Jag konstaterar att det byggs inte en bostad på landet för att vi sätter mål. Det är efterfrågan som styr.

Socialdemokraterna med Anne Karlsson i spetsen menar att det är viktigt med mål och visioner.

– Vi ska välkomna alla till Ljungby kommun.

Ann-Charlotte Wiesel (M) hakade på stadsarkitektens metafor om sjöfart.

– Att inte ha en målsättning är som att sitt och guppa i en eka och inte komma någonstans. Vad som är sanning i prognosen vet vi inte, men att inte ha något mål blir lätt självuppfyllande.

Ett synsätt som delades av Christer Henriksson (KD). Vi ska ha beredskap för såväl industrins behov som de bostadssökande. Det är bra att vi har ambitioner och att vi vill växa. Låt oss ha det men bygga allt eftersom behoven uppstår.

Resultatet av omröstningen blev att samtliga partier utom SD och Alternativet röstade för målet om 1,2 procents befolkningstillväxt. SD ville alltså inte ha något mål alls medan Alternativet förordade ett tillväxtmål på 0,8 procent.