Mannen hade 1,73 gram amfetamin och 1,51 gram cannabissharts.

Åklagaren yrkar på 130 dagsböter.