Under juni och juli har det i Kronoberg skett flera sabotage mot jakttorn och annan materiel med anknytning till jakt, till exempel byggnader. Det rör sig i första hand om Växjöområdet, skriver polisen i ett pressmeddelande. Enligt polisen kan det röra sig om minst 50 till 100 jakttorn, som sågats sönder och fällts.

För att få en fullständig bild av skadegörelsen uppmanar nu polisen alla som drabbats att omedelbart anmäla detta på telefon 114 14. Det kan röra sig om åverkan på jakttorn och jaktstugor men också om stöld av jaktutrustning.

Nekar till brott

De många anmälningarna har föranlett polisen att genomföra spaning och andra utredningsåtgärder, vilket nu lett fram till den misstänkte mannen kunde frihetsberövas.

Gripandet skedde i mannens bostad under natten till torsdagen den 1 augusti.

I utredningen mot den misstänkte mannen finns - förutom grov skadegörelse - också brottsrubriceringar som stöld, häleri och olaga hot.

Mannen nekar till brott.

Omfattande utredning

– Den här typen av brott vållar stor oro och otrygghet på landsbygden och bland drabbade personer. Därför är det viktigt att kunna klara upp dessa brott, säger Jonas Eek, som är lokalpolisområdeschef i Växjö.

Han är så här långt nöjd med att de polisiära insatserna har givit resultat men tillägger:

– Nu har vi ett omfattande utredningsarbete framför oss.