Kommunen har för tillfället separata avtal för de fordon som står i tur att bytas ut fram till maj nästa år.

För att göra det mera effektivt med upphandlingen har det bestämts att det ska göras en gemensam upphandling för fordon under 3.5 ton.

I detta ingår personbilar, skåpbilar, lastbilar med flak och minibussar.

Frågan har varit uppe för diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi ska köpa in antingen el- eller gasbilar, säger kommunalrådet Eva Ballovarre (S).

– I de flesta fall är detta bilar som används av hemtjänsten och den tekniska avdelningen.

Upphandlingen ska gälla leverans av fordonet, reparation under garantitiden samt service.

Politikerna anser att upphandlingen ska genomföras som ett öppet förfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas.

Det är oklart vilka summor det ungefär kommer att röra sig om.