Operation Smile är en organisation som har sitt säte i USA. De arbetar enbart med mun och gomspalt. 2010 öppnades en filial i Sverige. Det är totalt nio medicinska volontärer från Sverige som ska åka till Madagaskar.

– Jag är operationssjuksköterska och hjälper till under operationer och utbildar även personalen som finns på det lokala sjukhuset. Ett uppdrag kan bestå av 50 deltagare, internationellt, säger Maria Larsson, operationssjuksköterska vid Ljungby lasarett.

Sjätte uppdraget på tre år

– Vi arbetar alltid på ett lokalt sjukhus tillsammans med lokal personal.

Det här blir mitt sjätte uppdrag. Första gången jag åkte i väg var maj 2014 i Lima, Peru. Sen dess har jag varit i Kina, Nicaragua, Etiopien, Haiti och nu Madagaskar. Ett uppdrag varar ungefär 12 dagar, säger Maria Larsson.

Madagaskar är till ytan lika stor som Frankrike, och med sina 25 miljoner invånare har landet endast tre plastkirurger.

– Vi hjälper människor till att leva ett bättre liv. Det är en fantastisk upplevelse att få vara med, för att det är lite jag behöver göra för att det ska bli bra för så många, säger Maria Larsson.

Vandrar i flera dagar

Annons

De flesta patienterna är födda med läppkäk eller gomspalt, och lever i fattiga samhällen utan tillgång till sjukhus och transport. Via olika kanaler, informeras invånarna som är i behov av hjälp i god tid innan volontärerna anländer.

När teamet är på plats görs en så kallad screening, vilket innebär att patienterna blir bedömda och därefter väljs ett antal ut efter vissa kriterier. Därefter planeras ett operationsprogram som pågår ungefär i fyra och en halv dagar.

– Uppdraget tar mycket tid, men det är en annan form av upplevelse. Jag får möta landet och befolkningen på ett annat sätt än som turist. Många patienter jag möter har vandrat i flera dagar till fots och lagt sina sista besparingar för att ta sig till sjukhuset där vi befinner oss, säger Maria Larsson.

Oavlönat arbete

– Det ges ingen lön, utan vi jobbar helt ideellt. Organisationen ser till att vi bor bra. Det ger så mycket tillbaka att det är värt att ge sin lediga tid, säger Maria Larsson.

Du kan bidra

Operation Smile, vill uppmana svenska folket att gå ut en och vandra en timme för att visa sympati med de familjer som går till fots i flera dygn för att få hjälp på sjukhusen där organisationen verkar.

Målet är att uppmärksamma barnen och samla in 1.5 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaden av uppdraget på Madagaskar. Denna insamling ska bidra till framtida uppdrag för att volontärer ska tillbaka och hjälpa fler barn som är i behov av hjälp.

Maria Larsson, är ansvarig för två volontärpromenader i Kronobergs län.

– Första promenaden var måndagen 24 april, med utgång från Ica Kvantum, i Markaryd.

Onsdagen 26 april, går vi den andra promenaden, med utgång från Ljungby lasarett klockan 17.30. Alla är välkomna att delta!