Som en variation på det gamla talesättet att inte se skogen för alla träd, skulle man med visst fog kunna tala om granen som en anonym del av vår fauna. Och då naturligtvis inte av något annat skäl än att den är så vanlig. Bland de som är uppvuxna i vår del av världen är det nog svårt att finna någon som inte på något sätt har en nära relation till skogen… och därmed granen.

I våra trakter är vi bokstavligen omgivna, för att inte säga inringade, av picea abies. Och med överflöd och normalitet är det ju ofta så att de sällan ifrågasätts eller problematiseras.

På Ljungbergmuseet pågår just nu en utställning där utgångspunkten är två fällda granar om 1,7 kubikmeter som fällts och fördelats bland och tagits om hand av konstnärer, hantverkare och slöjdare. För trots sin vanlighet och potential används granen i stort sett endast till sågade trävaror och pappersmassa.

Annons

Initiativet kommer från hemslöjdskonsulenten Magnus Eriksson och hans kollega Knut Östgård och deras tanke är att lyfta granen och visa på andra användningsområden men även dess egenskaper. Liksom att det finns en grundläggande uppfattning om att ta vara allt som grankapitalet erbjuder. Så lite spill som bara möjligt.

Det ska med en gång sägas att den samlade bild som de medverkande hantverkarna och konstnärerna, men även inbjudna företag, ger är minst sagt fascinerande. Ska de skiftande uttrycken och teknikerna sammanfattas så måste det bli i termer av ögonöppnare samtidigt som man som betraktare slås av tanken av det uppenbara och självklara; så här ser det ut så här ska det vara.

Det märks inte minst hos de utställare som representerar slöjd. Här är tradition och historia tydlig och kreativiteten uttrycks mer i variationer på kända teman än ett behov av att provocera och skapa sensation.

Men även nyttoprodukter finns med på utställningen. Inte minst är Domsjö fabrikers kläder i det granbaserade materialet viskos tankeväckande. Efter att ha betraktat och, inte minst, känt på materialet är det svårt att se hur viskos inte kommer att bli ett allt vanligare inslag i våra klädbutiker.

Ett antal utställare fokuserar på att granen även har sin plats på matborden. Barr och skott kan fungera som krydda i varm och kall mat och företaget Eskilstuna Ölkultur gör en ale i belgisk stil smaksatt med granskott.

Totalt är 26 utställare representerade och Mikael Nilsson och Knut Östgård har under ett och ett halvt år jobbat med att sammanställa verken till en översikt över ett förbisett materials möjligheter. Den välbesökta vernissagen nyligen skvallrar om att Från rot till barr har förutsättningar att nå också andra än den gängse konstintresserade allmänheten.