Migrationsverket varslar personal på grund av att det är färre som söker asyl.

Fakta: Migrationsverket

Medarbetare i region Syd idag: 1 010

Medarbetare i region Syd vid slutet av 2018: 650

Region Syd omf..

Fakta: Migrationsverket

Medarbetare i region Syd idag: 1 010

Medarbetare i region Syd vid slutet av 2018: 650

Region Syd omfattar Migrationsverkets verksamhet i Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län.

2017 avgjorde Migrationsverket 80 000 asylärenden. För 2018 är prognosen 54 300 ärenden.

Antalet asylsökande i Migrationsverkets boenden: januari 2016 ca 100 000, januari 2017 ca 60 000, januari 2018 ca 35 000

– Hur många som kommer att sägas upp är för tidigt att säga eftersom antalet kan justeras genom omplaceringar, naturlig avgång eller nya förutsättningar som påverkar verksamheten, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Färre asylsökande kommer nu till Sverige och migrationsverket har fått minskade resurser till verksamheten inför 2018. Under åren 2014 och 2015 växte Migrationsverket och region Syd kraftigt, för att kunna ta emot det stora antalet asylsökande som kom till Sverige.

Nu behöver regionen återgå till hur organisationen såg ut innan.

— Det kommer att blir en stor förändring, säger Åsa Lindberg.

Varslet i regionen på 361 medarbetare fördelas på tre län där 30 berörs i Kronoberg. Alla jobbar i Växjö. Nu påbörjas förhandlingarna om regionens övertalighet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.