Förlusten före skatt landade på 1,3 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2013. Det var värre än väntat och aktien dök.

Men vd Keith McLoughlin sade sig vid en telefonkonferens ändå vara hyfsat nöjd med försäljningsutvecklingen, med tanke på den pressade konjunkturen i framför allt Europa.

Glädjeämnet är USA, vitvarutillverkarens näst största marknad, där vinst och försäljning steg rejält. I takt med ökat husbyggande räknar McLoughlin med att tillväxten fortsätter i USA men att Europamarknaden kommer att präglas av fortsatt tuff priskonkurrens.

Satsar i Kina

Sparprogrammen som rullar på i Europa kostar på kort sikt Electrolux stora pengar, miljardbelopp under fjolåret och ytterligare ett par miljarder 2014. Valutakurserna rör sig inte heller till fördel för den världsomspännande koncernen, till en kostnad av närmare en halv miljard per kvartal.

–  Och valutakurseffekterna under första kvartalet ser ut att bli ännu större än under fjärde kvartalet, säger finanschefen Tomas Eliasson.

Electrolux satsar stort i Kina, men tillväxt kostar, det drar ner lönsamheten.

–  Det kommer att dröja ett par år innan vi når goda marginaler där.

(TT)