Från potten för kyrkounderhållsbidrag för 2019 får Ljungby kyrka drygt 3,6 miljoner kronor till utvändig renovering. Den beräknade totalkostnaden för renoveringen i Ljungby är 5,15 miljoner kronor, och av detta får man 70 procent.

Virestads-Härlunda församling får ur samma pott 398000 kronor för renoveringen av fasad, lanternin och balustrad i Virestads kyrka och dessutom omkring 1,6 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning.

Berga pastorat får 518000 för målning av trädetaljer på torn och lanternin, fönster och dörrar samt klimatstyrsystem i Bolmsö kyrka, 113000 kronor vardera för klimatstyrsystem i Dörarps, Tannåkers och Vittaryds kyrkor och dessutom 121000 kronor för ommålning av bänkinredning och pelare i Tannåker.

Skulpturer konserveras

Göteryds pastorat får 435000 kronor för klimatstyrsystem, modernisering av värmesystem samt brand- och inbrottslarm i Hallaryds kyrka, 340000 kronor för konservering av träskulpturer, brand- och inbrottslarm med mera samt 286000 kronor för brand-och inbrottslarm, renovering av ytterdörrar och konservering av Mariaskulptur med mera i Pjätteryds kyrka.

Ryssby pastorat får 435000 kronor för konservering av kortaksmålning i Ryssby kyrka och Markaryds församling får 225000 kronor för målning av fönster, dörrar. lister och snickerier.

Torn renoveras

Södra Ljunga församling får 279000 kronor för konservering av bemålade inventarier i Kånna kyrka och 18000 för lagning av sprucket tyg på altarring i Södra Ljunga kyrka.

Annons

Traryd-Hinneryds pastorat får 280000 kronor för renovering av torn och sockel i Hinneryds kyrka.

Älmhults församling får 325000 kronor för brandlarm samt renovering av ljuskronor i Älmhults kyrka.

Efter omfördelning av överbliven ersättning av kyrkoantikvarisk ersättning från 2017 får Göteryds församling 409000 för utbyte av elcentral och elinstallationer, bänkvärmare och radiatorer samt klimatstyrsystem i Pjätteryds kyrka. Södra Ljunga församling får 140000 för klimatstyrsystem i Södra Ljunga kyrka och 119000 för utbyte av elradiatorer, elcentral och ledningssystem i Nöttja kyrka.