När den omdiskuterade gångbron över järnvägen invigdes i höstas var det meningen att ombyggnaden av stationshuset skulle varit klar.

Ett halvår senare har inget hänt.

Och det dröjer sannolikt ytterligare en tid innan ombyggnaden av stationshuset kan påbörjas.

Det är ett flertal missar i planeringen som ligger bakom det faktum att Älmhults Industrifastigheter, som äger stationshuset, inte kan börja renovera byggnaden i fråga.

Den ursprungliga planen var att göra en ny väntsal i kombination med en servering i den del av stationen som är närmast gångbron.

Tanken var att man skulle använda den befintliga dörren på gaveln.

Detta visar sig uteslutet, inte minst därför att det har placerats flera stora elskåp framför dörren.

En annan orsak till att renoveringen inte har kommit igång är ytterligare en miss: Det är en nivåskillnad på cirka en halvmeter.

Planen för stationshusets innehåll ligger fast, men på grund av att elskåpen blockerar entrédörren, måste det göras ett hål i stationshusets fasad på framsidan.

Tore Vestergård är vd för kommunens industribolag:

– Det blev något fel i konstruktionen av gångbron.

Annons

– Dels hamnade den för nära själva stationsbyggnaden och dels blev det en nivåskillnad på 48 centimeter gentemot stationshuset.

Hur ska ni lösa detta?

– Kommunen ska göra en lösning, säger Tore Vestergård.

– Älmhults kommun svarar för utemiljön och de har uppdraget att fixa detta. De har lämnat över det till en arkitektfirma.

När kan ni börja renovera stationsbyggnaden?

– Vi kan relativt snabbt komma igång, men först måste vi veta hur man ska lösa nivåskillnaden. Det kan inte slå på 48 centimeter.

Det har alltså varit några rejäla missar i planeringen av det nya stationsområdet?

– Utan att säga var missen kom ifrån, kan man säga att det blev en nivåskillnad.

Var det missar som bara blev, liksom?

– Dessutom sattes det ju upp elskåp framför dörren.

Normalt sett försöker man väl undvika just den lösningen. Vilken är din analys av varför det blev så?

Nästa fråga.

– Nä, men det har varit många kockar inblandade. Industribolaget, Älmhults kommun och Trafikverket.

Ja, och?

– Man har inte pratat med varandra.

Okej. Men nu måste ni ju slå upp ett hål för en dörr på framsidan, så att folk kan ta sig till den nya väntsalen utan att passera Jakobs Pizzeria. Borde inte det bli en merkostnad?

– Det är svårt att säga.

– Men vi måste lösa tillgängligheten. Gångbron kom för nära stationen, och nu måste vi ändra dörrens placering.

Hur blir det med merkostnaden?

– För vår del, industribolaget, blir det ingen merkostnad. Vi har bara hand om det invändiga.

– Om det uppstår någon merkostnad vågar jag inte svara på.

Fast de här missarna borde väl innebära att kostnaderna skjuter i höjden?

– Det hade varit önskvärt att den nya väntsalen var klar när gångbron öppnades. Det hade varit bra om de funktionsnedsatta hade haft bättre tillgänglighet i dag.

Blir detta klart före semestern?

– Vi måste ha besked från kommunen om hur man ska lösa nivåskillnaden.

Hur mycket kommer ombyggnaden att kosta?

– Upp till 4,25 miljoner kronor. Blir det en högre kostnad måste vi gå till våra ägare och fråga hur vi ska lösa det.

Och vilka är ägarna?

– Elmen AB.

Eftersom det är ett kommunalt bolag är det väl skattebetalarna som får ta den kostnaden?

– Ja.

Har ni ens lagt ut jobbet på anbud?

– Nej, först måste vi få klart med utemiljön. Sedan får vi se om de som ska göra jobbet har tid.

När ska allt vara klart?

– Planen är under 2017.

Då är det rimligt att tro att missarna i planeringen försenar ombyggnaden av stationen med ett år?

– Ja.